Samarbeid for å nå målene

22. mars 2022

Våre overordnede samfunnsmål er inndelt i fire kapitler. Et kapittel om samarbeid for å nå målene, og et kapittel for hver av de tre bærekraftsdimensjonene: økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og bærekraft for klima og naturmiljø. Våre ni utvalgte bærekraftsmål, er sortert inn under disse dimensjonene.

1. Samarbeid for å nå målene
2. Økonomisk bærekraft
3. Sosial bærekraft
4. Bærekraft for klima og naturmiljø