ByLab Hønefoss - Medvirkning, samarbeid og dialog

23. mars 2022

ByLab Hønefoss er en arena for deltakelse og involvering i samfunnsutviklingen i Ringerike. Her kan du gi innspill til planer, møte representanter fra næringslivet, og kommunen og få informasjon om hva som skjer i regionen.

Byvert, Elisabeth Linnerud Boym.
Byvert, Elisabeth Linnerud Boym. Foto: Tor Kristian Sørensen

Midt i byen

For kommunen er ByLab en av flere arenaer hvor det inviteres til samarbeid og dialog.

- Dette er et sted hvor folk kan møtes, få informasjon, involvere seg og gi innspill til utviklingen av Ringerike, forteller Elisabeth Linnerud Boym. Hun er byvert og åpnet dørene til ByLab i fjor sommer.

ByLab ligger i Fossveien 1 i Hønefoss sentrum, og er en arena for medvirkning, deltakelse, samarbeid og involvering i samfunnsutviklingen i Ringerike. ByLab er et ganske unikt samarbeid mellom Ringerike kommune og Ringerike Næringsforening. Sparebankstiftelsen Ringerike og Skue Sparebank er med på å finansiere driften.

Dialog og samarbeid

- Vi skal legge til rette for informasjon, kunnskap og kompetanseheving innen et bredt spekter av fagområder og relevante problemstillinger knyttet til utviklingen av Ringeriksregionen, forteller hun videre.

- Det kommer mange innom med ideer og spørsmål. Vi har også fått gode tilbakemeldinger på at møteplassen bidrar til at flere føler seg sett og hørt, forteller hun videre.

Et annet eksempel handler om by og regionsutvikling.

- Vi har hatt verksteder hvor elever kom opp med konkrete ideer og skisser på hvordan Ringerike  kan se ut i framtiden. Ringerike kommune inviterte blant annet elever fra Hønefoss videregående skole Kunst, design og arkitektur for å bidra med innspill til utviklingen av Petersøya. Elvene fikk i oppgave å lage fysiske modeller av det de ønsket seg, som senere ble presentert her på ByLab.  Både barn og unge, foreninger og politiske råd var invitert inn til medvirkning. I tillegg til at det var  åpent for alle.

Innspill og foredrag

Det er også mange eksempler på samarbeid med næringslivet.

- Sist uke inviterte Klimapartene Viken i samarbeid med Ringerike Næringsforening, Ringerike  Kommune og Visit Innlandet til et informasjonsmøte for bedrifter om hvordan de kan komme i gang  med Grønn Omstilling. Både Vardar Varme AS, Askeladden Reiser AS, Fossen Utvikling AS og Ringerikskraft AS holdt spennende presentasjoner om hvordan de jobber med bærekraft. Det var  godt besøkt, og deltagerne fikk konkrete innspill samtidig som det ble knyttet verdifull kontakt mellom de forskjellige aktørene, forteller hun engasjert.

Turistkontor

Framover er det planlagt flere møter innenfor ulike bransjer og tema.

Det er også dialog med Visit Innlandet for å bli godkjent som et turistkontor. Vi vet ikke enda hvordan sommeren blir, men er glade for at det nå er blitt enda enklere å møtes fysisk i de flotte lokalene våre, smiler Elisabeth.

Skulle du lure på noe – nesten hva som helst, er byvert Elisabeth tilgjengelig for spørsmål, innspill  og ideer.

Det er bare å ta kontakt!